مچ دست

 • شست بند آتل دار Thumb Spica Splint with Bar

  ریال242,000 ریال217,800
  (0s)
  #053
  instock

  نکات

  • در صورت بروز مشكلات فوق، حتما از شست بند آتل دار پاك سمن استفاده نماييد.
  • اين شست بند را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نماييد.

 • شست بند نئوپرنی آتل دار Neoprene Thumb Spica Splint

  ریال288,000 ریال259,200
  (0s)
  #110
  instock

  مفصل شست اجازه طیف وسیعی از حرکات را در جهات مختلف می دهد، در واقع حرکات ظريف دست با همکاری انگشت شست صورت می پذیرد و این باعث افزایش تحرک مفصل می شود، با این وجود این مفصل در معرض آسیب قرار دارد. آرتریت انگشت شست یک مشکل شایع در کلینیک های دست می باشد. […]

 • شست بند نئوپرنی تامپ اسپايكا Thumb Spica Support Adjustable

  ریال326,000 ریال293,400
  (0s)
  #115
  instock

  نکات

  • در صورت بروز مشكلات فوق، حتما از شست بند قابل تنظيم پاك سمن استفاده نماييد.
  • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نماييد.
   

 • كف بند دست الاستيك Elastic Wrist and Palm Support

  ریال150,000 ریال135,000
  (0s)
  #010
  instock

  مفصل مچ دست از ۸ استخوان كوچك و استخوان های ساعد تشكيل شده است، كه باهم مفصل مچ دست را تشكيل می دهند. اين مفصل به دليل تنوع وظايف و فعاليت هايی كه انجام می دهند، به قدرت و تحرك كافی نياز دارد. با اين حال، مشكلات متعددی در خصوص اين ناحيه وجود دارد. هدف […]

 • کف بند شست دار نئوپرنی Neoprene Palm and Thumb Support

  ریال261,000 ریال234,900
  (0s)
  #126
  instock

  نکات

  • كف بند شست دار را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نماييد.
  از وارد آوردن فشار بيش از حد خم كردن و كشيدن در طول فعاليت های روزانه اجتناب نماييد، كه باعث افزايش فشار بر روی مفاصل و اعصاب می شوند.

 • کف بند نانو Wrist and Palm Support Nano

  ریال215,000 ریال193,500
  (0s)
  #120
  instock

  مفصل مچ دست از ۸ استخوان كوچك و استخوان های ساعد تشكيل شده است، كه باهم مفصل مچ دست را تشكيل می دهند. اين مفصل به دليل تنوع وظايف و فعاليت هايی كه انجام می دهند، نياز به قدرت و تحرك كافی دارد. با اين حال، مشكلات متعددی در خصوص اين ناحيه وجود دارد. هدف […]

 • نکات

  • اين اورتز بايد توسط پزشك برای بيماری های دست و مچ دست تجويز شود
  • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن آن اجتناب نماييد.

 • نکات

  • چگونه مچ بند پاك سمن را به طور صحيح بپوشيم؟
  • قسمت آتل مچ بند را بر روی كف دست قرار دهيد.
  • استرپ ها (بندهای ولكرو) را بسته و به ميزان دلخواه محكم كنيد.
  • استرپ (بندهای ولكرو) پايينی بين شست و انگشت سبابه قرار می گيرد و در پشت چهار انگشت بسته می شود.
  • اين اورتز بايد توسط پزشك برای بيماری های دست و مچ دست تجويز شود
  مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن آن اجتناب نماييد.

 • مچ بند الاستيك Elastic Wrist Support

  ریال82,000 ریال73,800
  (0s)
  #007
  instock

  نکات

  • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نمایید.
  از وارد آوردن فشار بیش از حد خم كردن و كشیدن در طول فعالیت های روزانه اجتناب نمایید، كه باعث افزایش فشار بر روی مفاصل و اعصاب می شوند.

 • مچ بند پل دار Cts Wrist Support Night Splint

  ریال116,000 ریال104,400
  (0s)
  #011
  instock

  نکات

  • اين مچ بند بايد به وسيله پزشك معالج تجويز شود و در خصوص مدت زمان پوشيدن مچ بند بايد با پزشك خود مشورت نماييد.
  • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن آن اجتناب نماييد.

 • مچ بند حوله ای Towelly Wrist Support

  ریال106,000 ریال95,400
  (0s)
  #008
  instock

  نکات

  • قابل شستشو
  • سبك و راحت
  • جنس كتان بدون ايجاد آلرژی و حساسيت
  • برای تمامی سايزها
  • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن و چنگ زدن آن اجتناب نماييد.
  از وارد آوردن فشار بيش از حد خم كردن و كشيدن در طول فعاليت های روزانه اجتناب نماييد، كه باعث افزايش فشار بر روی مفاصل و اعصاب می شوند.

 • مچ بند قابل تنظيم Adjustable Wrist Support

  ریال120,000 ریال108,000
  (0s)
  #009
  instock

  نکات

  • مطمئن شويد كه مچ بند به طور مناسب مچ دست را پوشش می دهد تا حمايت ايجاد كرده و از كشيدگی مچ دست جلوگيری می كند.
  • مچ بند را با آب سرد شسته و از فشردن آن اجتناب نماييد.
  • اگر در طول فعاليت های روزانه مچ دست شما نياز به حمايت كنندگی بيشتری دارد، می توانيد از مچ بند نئوپرنی استفاده نماييد.

1 2
| | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | |