ارتباط با ما: ( دفتر مدیریت زنجان )

 Zanjan 45158 - 34914

 +98 (0)912 075 11 62 – 4

 +98 (0)24 33 77 09 76 – 9

 +98 (0)24 33 74 51 21

 info@ariasunbazar.ir

 info5.ariasun@gmail.com

  برسان سلام مارا
  نام شما (الزامی)
  ایمیل شما (الزامی)
  تلفن همراه(اختیاری)
  موضوع
  پیام شما
  گروه بین المللی آریاسان، بازرگانی بین المللی “پژوهشی، صنعتی، بازرگانی”

  آدرس دفتر مرکزی: زنجان، بلوار خرمشهر، خیابان وحی، خیابان شریعت، ساختمان آریاسان.
  کد پستی: ٤٥١٥٨٣٤٩۱٤ زنجان – ایران